سید محمد صادق خرازی
تاریخ تولد : 2/1/1342
محل تولد: تهران
ملیت: ایرانی
متاهل،دارای سه فرزند پسر
Seyed Mohammad Sadegh Kharazi
Date of Birth : 22 March 1963
Place of Birth:Tehran
Nationality:Iranian
Marital Status:Married,has three sons


سوابق اجرایی

تجارب:
      ·  معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع  1988-1983
      ·  عضو شورای مرکزی ستاد پشتیبانی جنگ 1988-1983
      ·  عضو شورای عالی پدافند ملی 1988-1985
      ·  مشاور مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی 1989-1986
      ·  مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی 1989-1988
      ·  سفیر ایران در سازمان ملل متحد 1995-1989
      ·  مشاور شهردار تهران 1997-1995
      ·  مشاور وزیر امور خارجه 1998-1995
      ·   نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری اجلاس سرانOIC 1998-1999
      ·  دستیار ویژه وزیر خارجه 2000-1999
      . سرپرست معاونت سیاسی وزارت امور خارجه
      ·  معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه 2002-1998
      ·  معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 2002-1995
      ·  عضو هیئت مذاکرات قطعنامه 598 2000-1988
      ·  سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه 2006-2002
      ·  مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت 2003-1999
      ·  مشاور وزیر امور خارجه 2005-2002
      ·  مشاور شهردار تهران  تاکنون-2005
 
عضویت ها:
    کنونی:
      ·  عضو هیئت مدیره شهر کتاب  تاکنون-1995
      ·  عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی  2013-1997
      ·  عضو هیئت امنای انجمن مفاخر ملی ایران  2008 -1997
      ·  عضو هیئت امنای پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکنون-2000
      ·  عضو هیئت موسس وهیئت امناء دانشگاه حافظ شیراز  تاکنون-2000
      ·  عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در تهران  تاکنون-2005
      ·  عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در ژنو  تاکنون-2006
      ·  رئیس و عضو هیئت امنا کتابخانه و موزه ملی ملک تاکنون-2008
      ·  مشاور رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
      ·  عضوهیئت امناء و نایب رییس موسسه انتشاراتی هرمس
     .  موسس و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
      .  نخستین رییس موقت شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
      . عضو هیات امنای مرکز ملی تحقیقات سرطان
      . رییس و عضو هیات امنای مرکز جراحی مغز و اعصاب ایران
       . عضو شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران

 
    گذشته:
      ·  عضو شورای بین المللی دانشگاه تهران 1998-1995
      ·  عضو کمیسیون فرهنگی یونسکو 2000 -1998
      ·  عضو هیئت امنای دانشگاه دفاع ملی  2002-1998
      ·  عضو کمیته سیاسی شورای عالی امنیت ملی 2002-1998
      ·  عضو شورای عالی سازمان اسناد ملی ایران 2002-1998
      · عضو شورای عالی کتابخانه ملی ایران 2005 -1998
      ·  عضو هیئت امنای خانه کتاب  2002-1999
      ·  عضو شورای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی 2002-1999
 
مسولیت های کنونی:
      ·  مشاور ارشد سید محمد خاتمی،رئیس جمهور سابق ایران
      ·  عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها در ژنو تاکنون-2006
      ·  محقق افتخاری داشگاه سنت اندروز انگلستان
      ·  مشاور شهردار تهران 2010-2005
      ·  مشاور مجله سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
      ·  مدیر پروژه میراث مکتوب و نسخ خطی ایران و اسلام
      ·  سرویراستار دانشنامه اسلام معاصر تاکنون-2006
      ·  موسس و مدیر سایت دیپلماسی ایرانی تاکنون-2007
      .  موسس و مدیر سایت اقتصاد ایرانی تاکنون-2009
      .  موسس و مدیر سایت تاریخ ایرانی تاکنون-2010
 
طرح های کنونی:
      ·  تامین گنجینه نفیس مجازی نسخ خطی ایران
      ·  ایجاد سایت مرجع رجال خاورمیانه
 
پروژه های مکتوب:
      ·  پروژه ترجمه دایره المعارف دموکراسی
      ·  پروژه ترجمه دائره المعارف ناسیونالیسم
      ·  پروژه چاپ دائره المعارف خلیج فارس
      ·  پروژه چاپ مصاحیف شریف نیریزی، ایران، نور، یاقوت مستعصمی، ارسنجانی، عبدالله طباخ و صحیفه مبارکه سجادیه
    
     
   
 
فعالیتهای مطبوعاتی:
      ·  عضو شورای علمی مجله صنعت وتوسعه تاکنون-2006
      ·  سردبیر فصلنامه تاریخ روابط خارجی 2002-1999
      ·  سردبیر مجله آسیای مرکزی وقفقاز 2002 -1998
      ·  سردبیر مجله سیاست خارجی 2002-1998
      ·  سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران 2002-1995
       
 
 
      ·  خادم حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا
      ·  خادم قرآن کریم
      ·  خادم میراث فرهنگی
 

فعالیتهای تاسیسی و ایجادی

اقدامات تاسیسی:
      ·  موسسه انتشاراتی صبا نیویورک
      ·  مرکز اقتصادی ایرانیان   نیویورک
      ·  شورای گسترش زبان فارسی   نیویورک
      ·  شبکه تلویزیونی آفتاب   نیویورک
      ·  احداث ساختمان اجلاس سران   تهران
      ·  تاسیس کتابخانه بزرگ تخصص وزارت امور خارجه    تهران
      ·  تاسیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ایران   تهران
      ·  توسعه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه    تهران
      ·  موزه هدایای وزارت امور خارجه
      ·  مرکز ایرانشناسی و زبان فارسی    مسکو
      ·  مرکز مطالعات ایران استرالیا-کانبرا
      ·  موسسه مطالعات ایرانی در دانشگاه سنت اندروز
      ·  مرکز مطالعات ایرانی در تاجیکستان-دوشنبهسوابق علمی

موقعیت تحصیلی:
      ·  دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان
      ·  فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک
      ·  لیسانس مدیریت از دانشگاه State university of New York
تالیفات:
      ·  ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر 2006
      ·  گردآوری مجموعه نظرات آسیا درباره گفت وگوی تمدنها 2004
      ·  گردآوری مجموعه اسناد امریکا
      .  نظارت بر کتاب فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق
      . نظارت بر کتاب فرهنگ رجال معاصر قطر
      . نظارت بر کتاب فرهنگ رجال بحرین
      . نظارت بر کتاب فرهنگ رجال عراق
      . نظارت بر کتاب سرود اهل بخارا
     . کتاب الانساب المشجرهمدارک افتخاری:
      ·  دکترای افتخاری از دانشگاه روابط بین الملل اکراین
      ·  دکترای افتخاری از دانشگاه روسیه .
      ·  دکتری افتخاری از دانشگاه دولتی بیشکک قزاقستان
      ·  دکتری افتخاری از دانشگاه اوشی 
 
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما