دوستان: عکس شماره 1 / 12
ورسای ۱۳۶۷
800 * 498 (529 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 2 / 12
کن-۱۳۸۳
800 * 1080 (132 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 3 / 12
فروردین ۱۳۷۶ با دوست عزیزم دکتر ظریف-مدینه منوره
584 * 872 (658 KB) 
دوستان: عکس شماره 4 / 12
با علی خاتمی-تهران-۱۳۸۷
800 * 533 (49 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 5 / 12
نیویورک جواد ظریف-اینجانب-احمد بورقانی-پرفسور رضا۱۳۷۰ منزل اینجانب
800 * 564 (72 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 6 / 12
روزنامه اطلاعات-جلال رفیع،احمد بورقانی-اینجانب و حجت السلام دعایی-۱۳۷۲
800 * 512 (50 KB) 
دوستان: عکس شماره 7 / 12
نیویورک-سازمان ملل با مرحوم بورقانی و همکاران-۱۳۷۰
800 * 587 (53 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 8 / 12
احمد بورقانی، اینجانب و حسین نصیری-تهران ۱۳۶۷ پس از حمله شیمیایی به حلبچه
800 * 508 (37 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 9 / 12
نیویورک-سازمان ملل-دکتر خرازی،دکتر ظریف،اینجانب-۱۳۶۹
800 * 549 (61 KB) 
دوستان: عکس شماره 10 / 12
مراسم تودیع اینجانب-نیویورک 1374
800 * 539 (65 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 11 / 12
۱۹۹۴-با همکلاسی های دانشگاه NYU
800 * 542 (61 KB) 
 
دوستان: عکس شماره 12 / 12
آلمان سال 65-محمود کلاری،بهروز متین صفت
800 * 537 (85 KB) 
1 2
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما