اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 1 / 11
بازدید مقام رهبری از سالن اجلاس سران ـ اجلاس سران -۱۳۷۶
800 * 553 (75 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 2 / 11
افتتاحیه ساختمان اجلاس سران-سال ۱۳۷۶
500 * 480 (29 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 3 / 11
بازدید مقام رهبری از سالن اجلاس سران-دکتر ولایتی،سردار صفوی، دکترخرازی ـ اجلاس سران-۱۳۷۶
800 * 568 (76 KB) 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 4 / 11
مراسم افتتاحیه سالن اجلاس سران-۱۳۷۶
800 * 559 (81 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 5 / 11
سالن اجلاس سران-۱۳۷۶
500 * 480 (32 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 6 / 11
اقامتگاه سران اجلاس کنفرانس اسلامی حافظیه ۱۳۷۶
500 * 480 (45 KB) 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 7 / 11
بازدید مقام معظم رهبری از ساختمان اجلاس سران،دکتر ولایتی،دکتر خرازی،سردار صفوی و اینجانب-۱۳۷۶
728 * 1034 (84 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 8 / 11
تهران-اجلاس سران-۱۳۷۶
800 * 528 (53 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 9 / 11
افتتاحیه اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران-ناطق نوری، محمدی گلپایگانی،هاشمی رفسنجانی،محمد یزدی،حجازی،ولایتی،اینجانب،عزالدین عراقی دبیر کل کنفرانس اسلامی، کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل-۱۳۷۶
800 * 500 (113 KB) 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 10 / 11
افتتاحیه اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران-ناطق نوری، محمدی گلپایگانی،هاشمی رفسنجانی،محمد یزدی،حجازی،ولایتی،اینجانب،عزالدین عراقی دبیر کل کنفرانس اسلامی، کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل-۱۳۷۶
800 * 506 (98 KB) 
 
اجلاس سران کنفرانس اسلامی: عکس شماره 11 / 11
تهران اجلاس سران OIC1376 مقام رهبری، آقای خاتمی، ایجانب و دکتر خرازی
800 * 644 (551 KB) 
 
1
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما