با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 1 / 12
تهران با علامه جعفری ۱۳۶۵
800 * 480 (53 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 2 / 12
افتتاحیه کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه-۱۳۷۷
800 * 556 (75 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 3 / 12
مراسم افتتاحیه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه-۱۳۷۹تهران
800 * 591 (77 KB) 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 4 / 12
مراسم افتتاحیه کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه-۱۳۷۷
800 * 593 (74 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 5 / 12
موزه قرآن مراسم رونمایی مصحف شریف نور-۱۳۸۷تهران
800 * 531 (53 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 6 / 12
تهران-محمد جواد حجتی کرمانی و اینجانب
800 * 558 (51 KB) 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 7 / 12
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه-موجانی،میرحسین موسوی و اینجانب-۱۳۷۹
800 * 547 (74 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 8 / 12
طهران-مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه-میرحسین موسوی،احمد شفیع پور و اینجانب
800 * 549 (54 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 9 / 12
افتتاح کتابخانه بم
700 * 500 (323 KB) 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 10 / 12
با دکتر مهدی محقق-۱۳۸۱ تهران
480 * 640 (54 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 11 / 12
امضای توافق نامه های فرهنگی ایران و اتریش و حضور روسای جمهوری دو کشور
800 * 612 (81 KB) 
 
با اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر: عکس شماره 12 / 12
پاریس، رزیدانس-دکتر سید حسین نصر و دکتر مهدوی دامغانی-۱۳۸۲
800 * 588 (90 KB) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما