دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 1 / 12
الیزه-شیراک،دکتر روحانی و اینجانب۱۳۸۳
800 * 588 (113 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 2 / 12
شیراک و اینجانب-الیزه۱۳۸۱
800 * 744 (86 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 3 / 12
الیزه با خاتمی-۱۳۸۴
800 * 1092 (132 KB) 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 4 / 12
الیزه-خاتمی-میشل بارنیه-۱۳۸۴
800 * 529 (50 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 5 / 12
ورود رسمی خاتمی و خرازی به پاریس-۱۳۸۴
800 * 535 (60 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 6 / 12
الیزه-خاتمی، شیراک-۱۳۸۴
302 * 485 (118 KB) 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 7 / 12
شیراک-خاتمی-الیزه-۱۳۸۴
800 * 529 (57 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 8 / 12
الیزه-دفتر رییس جمهور فرانسه-شیراک-خاتمی-دکتر خرازی و اینجانب-۱۳۸۴
800 * 580 (69 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 9 / 12
پاریس با دوویلیپن-۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵
800 * 555 (72 KB) 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 10 / 12
تهران ـ دومینیک دوویلیپن و اینجانب-۱۳۸۲
800 * 600 (59 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 11 / 12
ملاقات دوویلیپن و هاشمی رفسنجانی۱۳۸۲
800 * 600 (104 KB) 
 
دیدار با مقامات خارجی: عکس شماره 12 / 12
ملاقات دوویلیپن و خاتمی در تهران۱۳۸۲
800 * 600 (116 KB) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما