سخنان سیدمحمدصادق خرازی در مورد معرفی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (بخش اول)
 
سخنان سیدمحمدصادق خرازی در خصوص معرفی خدمات ارزنده آیت الله مرعشی نجفی (بخش اول)

نخست
با توجه به نامهربانی هایی که در حق مجموعه داران و موزه داران میشود لازم دیدم تا بصورت تدریجی و اجمالی و کوتاه به میراث مکتوب و ماندگار اسلام و ایران بپردازم به دلیل برخی خیانت هایی که در میراث فرهنگی پدید امده و غارت بیش از دو قرن اثار ارزشمند کشور ،بی توجهی برخی از زمامداران در ادوار مختلف تاریخ و یا همکاری در خروج سرمایه های تاریخی از یک سو و نبود اگاهی عمومی و عدم سیاست های منطقی در خفظ و معرفی اثار در کشور و جهان و نا اگاهی برخی افراد دلسوز سوء تفاهماتی پدید امده است . ایران چند قرن با تاراج میراث مکتوب و ماندگار مواجه بوده است و ضروزت دارد تا ضمن معرفی وتکریم مروجان‌و مجموعه داران فرهنگ کشورمان شناسایی شوند،طی یکصد سال گذشته مرزها و قلمروهای جغرافیایی و پدیده ناسیونالیسم ،باعث شد تا دولت ها و ملتها بدنبال هویت سازی برای خود باشند بویژه اعراب و ترکان با سقوط عثمانی و ممالک اسیای مرکزی و صغیر و قفقاز در پی مصادره مفاخر و مشاهیر ایران بر امدند و صد تاسف بدلیل بی توجهی رجال فرهنگی ایران این مصادر مفاخر و اندیشمندان و متفکرین و شاعران هنرمندان و فیلسوفان در نهادهای بین اللمللی نیز ثبت شده اند یک بحث جغرافیای تاریخی و فرهنگی چون جهان ایرانی است یک نگاه زادگاه و وفات گاه سرزمینی است بهمین دلیل فارابی، رودگی، سوزنی، بیرونی، مروزی، ترمزی، ابن سینا، فردوسی،مولانا، رازی وعلیرضای عباسی، نیریزی، بایسنغر ،ابن بواب ها و صدها نفر دیگر بطرفه العینی از جهان ایرانی زدوده و محو میشوند بلکه بسیاری از بزرگان و صاحبان اندیشه و تفکر قربانی تاریخ سازی و انتقام برخی هویت های جدید میشوند . متاسفانه ماجرای اصیل و شرافتمندانه مجموعه داری با نگاهی انتزاعی ارزیابی و بیشتر جنبه های اقتصادی ان مورد توجه واقع میشوند در حالیکه اصل را رها و به فرع پرداخته میشود
من هر روز میخواهم به واقعیت ها و هنجارها ناهنجاری های پدیده موزه داری کتابداری میراث داری و افراد مهم و تاثیر گذار و اشخاص دانشمند و یا ثروتمند بخدمت و خیانت ها بپردازم شاید این اگاهی رسانی تدریجی به پدیده ها و اصل موضوع بتواند کمکی کند
یکی از شاهکارهای ماندگار فرهنگی مجموعه کتابخانه نسخ خطی شادروان ایت الله مرعشی نجفی در قم با صدها هزار کتب مرجع و ده ها هزار کتب خطی در دنیای اسلام و ایران باشد مرحوم آیت الله مرعشی نجفی گهگاه با نماز و روزه استیجاری به جنع اوری کتب از ایران و عراق و ممالک اسلامی پرداختند خوب است بدانیم موزه و کتابخانه ایی در جهان نیست که از ابشخور تلاش مجموعه داران پدید امده است


يکشنبه 14 مهر 1398  12:37

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 7 تير 1401  1:31:11
تعداد بازديد از اين خبر : 557
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما