میزگرد ایران واسترالیا

          صبح به خیر خانمها و آقایان، به کشور جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. اسباب مسرت است که دور دوم میزگرد ایران و استرالیا را در اینجا آغاز مینمایم. فرصت مغتنمی بود که سال گذشته جهت برگزاری دور نخست این میزگرد به استرالیا سفر نمایم.

          برخی موضوعها در صحنه بینالمللی نسبت به سال گذشته تغییر نموده و برخی زمنیه همچنان استمرار دارند. قیام انتفاضه ملت فلسطین یکی از مهمترین موضوعهای منطقه به شمار میرود. تجاوز اسرائیل به دشواریهای بسیاری در منطقه منجر گردیده است، اما مقاومت اسلامی همچنان ادامه دارد. پیروزی مقاومت اسلامی در جنوب لبنان یک نقطه عطف در این زمینه به حساب میآید. امروز جهان شاهد برخورد بین ملت فلسطین و نظام اشغالگر قدس است. همه ما باید نسبت به رخدادهای ناشی از تجاوز و دستاندازیهای اسرائیل احساس مسئولیت نمائیم.

          در سطح جهانی، جهانی شدن هم فرصت و هم تهدید است. ما بیاد جهانی شدن را به منظور به حداکثر رساندن مزایا و به حداقل آوردن آسیبهای آن، مدیریت نمائیم. جهانیشدن موضوعی است که همچنان نیازمند بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانه است. قطع نظر تمامی تحولات، اصول سیاست خارجی ایران همچنان بیتغییر مانده است. جمهوری اسلامی ایران به سیاست تنشزدایی و پیجویی ابتکار گفتگوی بین تمدنها ادامه خواهد داد. این اصول ما را در سیاست خارجی خود رهنمون گشته و اصلی پذیرفته شده در سطح جهانی است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته حکایتی موفقیتآمیز بوده است.

          دستاوردهای روابط ایران و استرالیا میتواند از این زاویه مورد توجه قرار گیرد. در سنجش با سالهای پیش، شمار مبادله هیأتهای بلندپایه دو کشور افزونی یافته است، و از این نظر در بهترین شرایط روابط دوستانه دو کشور به سر می بریم.

          مایلم بر این نکته تأکید نمایم که دور پیشین میزگرد روابط دو کشور که در استرالیا برگزار گردید، نقش بسیار به سزایی در روابط دو جانبه ما ایفا نمود. اطمینان دارم که این نشست نیز کارکردی همانند خواهد داشت.

          لازم میدانم که از همکارانم در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی و همچنین از دستاندکاران دانشگاه ملی استرالیا درتلاش برای برگزاری موفق این میزگرد سپاسگزاری نمایم. از دولت استرالیا و سفیر محترم این کشور در تهران و سفیر محترم کشورمان در کانبرا و همکاران ایشان نیز قدردانی میکنم.

          موفقیت این میزگرد و اقامت خوش برای شما در تهران را آرزومند.

          پیروز و سربلند باشید.

 

متن لاتین سخنرانی جناب آقای سید صادق خرازی در میزگرد ایران و استرالیا


Excellencies,
Distinguished
Ladies and Gentlemen
I would like to welcome the distinguished guests and other participants, my intellectual friends and colleagues. I extend my sincer grat itute to those who have endeavored to enhance mutual interaction, understanding and cooperation between Islamic Republic of IRAN and AUSTRALIA. Such events like today is roundtable undoubtedly could best serve to provide a forum for exchanging views and achievement the constructive outcomes, in all bilateral, regional and International grounds. In addition, I deem my duty to express again my thanks for your very warm hospitality during my last year visit to Australia for first leg of Iran- Australia round table. Iran - Australia bilateral relations during last 40 years have been always cordial and friendly. But since 1999 the ties between two countries has expanded with a favorable speed. Several Delegations have been exchanged between Iran and Australia. There are many common grounds and mutual interests in both bilateral and multilateral fields for further cooperation. Iran as an ancient civilization and Australia as an important developed country could share the rule to enhance the heritage of humankind. All states and nations, and the intellectual and political elites of all countries including Iran and Australia should cooperate with one another both for the advancement of bilateral relations and improvement the environment of International politics. The question we face in this regards is: "How can we use this existing potentials to promote our bilateral relations, regional and global security?" For fulfillment of these purposes, we need to have a constructive interaction and understanding each other better and deeper. During two last decades. Iran and Australia had fairly good cooperation bilaterally and in field of international organizations, with regards to international issues such as disarmament, Human Rights, drug trafficking, environment and terrorism. In regarding to economic cooperation, both countries have discussed means of in creasing two-way trade, and Iran also has tried to trans form the trade relations into along lasting economic relationship that include investment, credit links, trans for of technology and so on, but unfortunately it has not been very successful. Further more I believe there is good potentials for expanding into new sectors such as information technology, telecommunication agricultural technology and tourism. In cultural and scientific fields, both countries seriously seeking to advance the existing relationships. The presence of around 50,000 first and second generation Iranian in Australia nearly 800 government sponsored Iran is tendency to promote the level of cooperation in related fields. With regards the political issues, I believe Asia and its security are very important, and Iran and Australia both can play a constructive role with respect to independent and values of other states, and of course in cooperation with other Asian countries. We need to define an Asian security ourselves.
At the end, I would like to talk about Iran is foreign policy during the khatamy is presidency:
Generally speaking, our foreign policy is biased on betante and confidence building so we could expand our friendly Relation ships with Arab Persian Gulf states and European countries. On the other hand the word welcomed notion on dialogue among civilization . Thank you again for participation and pay attention to my address.


پنجشنبه 27 ارديبهشت 1380  14:55

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 10 فروردين 1402  21:29:18
تعداد بازديد از اين خبر : 10592
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما