خانوادگی: عکس شماره 1 / 6
مراسم فارغ التحصیلی فوق لیسانس به همراه همسرم-۱۳۷۳NYU
799 * 570 (51 KB) 
 
خانوادگی: عکس شماره 2 / 6
مراسم فوق لیسانس-۱۳۷۳NYU1995
792 * 1096 (94 KB) 
 
خانوادگی: عکس شماره 3 / 6
دانشگاه نیویورک در مراسم لیسانس-۱۳۷۱
800 * 1125 (132 KB) 
خانوادگی: عکس شماره 4 / 6
علیرضا-اینجانب و دوویلیپن
800 * 534 (54 KB) 
 
خانوادگی: عکس شماره 5 / 6
زهرا خرازی
800 * 1237 (84 KB) 
 
خانوادگی: عکس شماره 6 / 6
علیرضا،اینجانب، علی خاتمی، مهدی
500 * 750 (299 KB) 
1 2
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما